dedykowane aplikacje 

dla Twojego biznesu

Potrzebujesz niestandardowego oprogramowania ? Stworzymy je dla Ciebie ( ! )

Uzyskaj prawdziwy obraz spraw w Twojej firmie  w czasie  rzeczywistym

Aplikacje rejestrujące wnioski/umowy/klientów, informujące Cię o statusie każdej sprawy oraz dostarczające skonsolidowane informacje o mocnych i słabych stronach obsługi Klienta.

Aplikacje do obsługi procesów

Aplikacje do procesowania wniosków
Rejestry Wniosków/Klientów
Rejestr reklamacji / zgłoszeń
Systemy rezerwacji
Rejestry dokumentów
Rejestry korespondencji

Aplikacje wspierające proces kontroli danych

Systemy kontroli jakości danych
Systemy kontroli integralności danych
Systemy kontroli manualnej
Systemy analizy danych
Systemy matchowania transakcji
Automaty generujące raporty

Przeniesienie aplikacji z Excela do Accessa

Oto kilka powodów dla których Access jest lepszy od Excela:

  • Access pozwala na stworzenie dużo większej bazy danych niż Excel
  • Możemy tworzyć relację między danymi
  • Przy większej liczbie użytkowników Access pracuje wydajniej niż Excel
  • Access umożliwia stworzenie strukturowej aplikacji [Front-end / Back-end] co zapewnia większe bezpieczeństwo oraz integralność danych

Uniwersalne rozwiązania mimo swojej kompleksowości często nie są w stanie zaspokoić specyficznych potrzeb danej branży czy procesu biznesowego. 

Jeśli  proces  odbywa się zbyt wolno, nieprecyzyjnie lub wymaga integracji z innym procesem/systemem, wówczas możemy zaproponować rozwiązanie dedykowane. Oprogramowanie dedykowane pozwala w pełni wykorzystać potencjał informatyzacji firmy.  

Aplikacje dostosowane do wytycznych klienta wiążą się z precyzyjnym określeniem wymagań, dlatego na etapie wstępnej analizy w przypadku systemów dedykowanych nastawiamy się na ścisłą współpracę z klientem. 

 

aplikacje skrojone na miarę i dostosowane do działalności firmy
automatyzacja pracy – oszczędność czasu i zasobów
rozwój aplikacji w ścisłym kontaktcie z klientem
łatwość późniejszej rozbudowy i integracji
zabezpieczenie aplikacji przed niepowołanym dostępem

Dostarczamy indywidualne rozwiązania dla wszystkich branż, w tym …

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

LOGISTYKA

PRODUKCJA i PRZEMYSŁ

MEDYCYNA

FINANSE i UBEZPIECZENIA

TURYSTYKA

GASTRONOMIA

FRYZJERSTWO i KOSMETYKA

HR

MARKETING i SPRZEDAŻ

HOTELARSTWO

CONTROLLING